Serebrovasküler Hastalıklar (İnme; Serebrovasküler Olay (SVO))


Serebrovasküler Hastalıklar (İnme; Serebrovasküler Olay (SVO))

Serebrovasküler Hastalıklar (İnme; Serebrovasküler Olay (SVO))

– Serebrovasküler hastalıklar, Batı ülkelerinde en sık görülen nörolojik sakatlık nedenidir. İnsidens son birkaç yıl içinde düşme göstermesine karşın son yıllarda belirli bir düzeyde sabitleşmiş ve en önemli sakatlık nedeni olarak kalmıştır. Beyinde vasküler hasar, birçok hastalığın parçası olarak meydana gelebilmesine karşın çoğu serebrovasküler hastalık ateroskleroz, hipertansiyon veya bunların komplikasyonu sonucu oluşur.  Serebrovasküler hastalıkların başlıca tipleri:

(1)  Serebral kan akımının  geçici olarak bozulması veya nadiren hipertansif ensefalopati nedeniyle olan serebral yetmezlik,

(2) İntra ve ekstrakraniyal arterlerin tromboz veya embolisi sonucu oluşan  infarktüs ,

(3) Hipertansif parenkimal kanama ve konjenital anevrizmanın yol açtığı subaraknoid kanama;

(4)  Arterio-venöz malformasyon  kitle lezyonlarına, infarkt veya kanama semptomlarına neden olabilir. Sık kullanılan  serebrovasküler olay (SVO)  teriminin özel bir anlamı yoktur; sıklıkla iskemik veya hemorajik lezyonlara eşlik eden sendromlar için kullanılırdık kullanılan inme terimi iskemik lezyonlara işaret eder.

– Gerek iskemik inme, gerekse serebral kanama ani gelişme eğilimi gösterir ama genellikle kanamalarda başlangıç daha katastrofik ve akuttur. Serebrovasküler hastalıklardaki belirti ve bulgular beyinin zarar görmüş bölgesine işaret eder ancak spesifik bir arter tulumunu göstermeyebilir. Tıkanma (orta serebral arter veya internal karotis arteri tıkanması gibi) benzeri klinik ve nörolojik anormallikler meydana getirebilir. Bununla birlikte genellikle spesifik besleyici arter tablosuna uyar; bu dağılıma ait bilgi, inmeyi yer kaplayan lezyonlardan (beyin tümörü veya abse gibi) ayırt etmede önemdir. Serebrovasküler lezyonların tanısında en önemli adım doğru öykü almaktır; tedavideki en önemli adım ise potansiyel veya gelişmekte olan inme veya beyin kanamasını saptamak ve beyin hasarını önlemektir.

Serebrovasküler Hastalıklar (İnme; Serebrovasküler Olay (SVO)) ile Benzer Yazılar:

19 Ağustos 2012 Saat : 2:54

Serebrovasküler Hastalıklar (İnme; Serebrovasküler Olay (SVO)) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

3 + 2 =

 Son Yazılar FriendFeed
reklam
reklam
reklam
reklam

Reklam

Facebook

Reklam

Alexa

Yandex.Metrica